Piaskowo,
1 249 200 PLN
Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż , 31 230 m2
40 PLN /m2
Powierzchnia
31 230 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 136251
Powierzchnia: 31 230 m2
Cena za m2: 40 PLN
Cena: 1 249 200 PLN

Opis nieruchomości:

MPZP - 17 i 16 MN teren zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%, max. 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się kondygnację piwniczną. Wysokość zabudowy max. 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 25°÷45°. Zabudowę towarzyszącą realizować z zachowaniem harmonijnych form dla całego zespołu zabudowy. Max wysokość zabudowy towarzyszącej - 6 m, dach dowolny. Należy stosować naturalne materiały wykończenia ścian budynków. Zakaz stosowania sidingu. Kolorystyka stonowana, tradycyjna, w barwach palety ziemi.

Skontaktuj się z agentem :
Henryka Wilczyńska

Telefon : 502241031

henia@wilczynska.pl


Lokalizacja: