Człuchów, Sasankowa
450 000 PLN
Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż , 4 100 m2
109.76 PLN /m2
Powierzchnia
4 100 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 622449
Powierzchnia: 4 100 m2
Cena za m2: 109.76 PLN
Cena: 450 000 PLN

Opis nieruchomości:


Lokalizacja ul. Sasankowa, obszar miejski Człuchów
Działka budowlana 4100 m2, teren uzbrojony, blisko centrum i infrastruktury ( szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, Galeria, itp)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 106MN/U ustala się:
1. Przeznaczenie 
1) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;  
2) dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie wiat, garaży, budynków gospodarczych, zieleń urządzona itp..
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się realizację budynków wolnostojących;
2) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej łącznie lub rozdzielnie;
3) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;...
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy - 0,05 - 1,5 działki budowlanej;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% działki budowlanej;
3) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki;  ....
4) gabaryty obiektów:
a) wysokość zabudowy nie więcej niż 12,0 m,
b) wysokość zabudowy towarzyszącej nie więcej niż 6,0 m,
c) geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe 30° do 45°
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 800 m².
W części działki 105WS/ZP - tereny wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni urządzonej - naturalny staw.

Media: wodociąg, gaz ziemny, energia . W projekcie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, aktualnie własny zbiornik bezodpływowy. Dojazd własną droga wewnętrzną.

Zapraszamy do naszej oferty działek czluchow24 eu

Skontaktuj się z agentem :
Henryka Wilczyńska

Telefon : 502241031

henia@wilczynska.pl


Lokalizacja: